6
Haz

Namık Kemal

   Yazan:

Kategori Biyografiler, Tanzimat Edebiyatı, Tiyatrocular, Yazarlar

Sponsorlu Ba?lant?lar

“Vatan Şairi”olarak anılır. Sanat yaşamına Divan edebiyatı tarzında yazdı­ğı şiirlerle başlayan sanatçı; Şinasi‘yle tanıştıktan, Avrupa kültür ve uygarlığını tanıdıktan sonra yeni edebiyat ve kültür için savaşım vermiştir. Sanatçı yanından çok, “Siyasal eylem adamı” kimliğiyle dikkati çeker. Namık Kemal, edebiyatın her alanında; şiir, roman, tiyatro, eleştiri, mektup…eserler vermiş; sanatını, düşüncele­rin halka yaymada bir araç olarak kullanmıştır. Divan edebiyatına karşı olmakla birlikte, biçim ve dilce eskiye bağlı kalmış, kaside ve gazellerinde gür sesiyle “vatan, millet hürriyet” konularını işle­miştir.
Tiyatroları daha sade olan Namık Kemal, konuşma di­linden yanadır. Tiyatroyu “yararlı bir eğlence” olarak görmüştür. Aruzu kullanmış ancak, heceyi de denemiştir. “Vatan Yahut Silistre” adlı oyunu seyirciyi çok etkilemesi üzerine. Kıbrıs’ a sürüldü, Magosa zin­danlarında 38 ay kaldı. Namık Kemal, Ziya Paşa‘ya karşı “Tahrib-i Harabat” ve “Takip” adlı eleştirileri yazdı. Romanlarında romantizmin “sanatkârane” üslu­bunu kullandı.

Namık Kemal’in Eserleri:

Zavallı Çocuk,  Vatan Yahut Silistre (Sahnelenen ilk tiyatro eseri),  Akif Bey, Gülnihal Karabela, Celalettin Harzemşah (tiyatro); İntibah, (ilk edebi romanCezmi (ilk tarihi roman ), Tahrib-i Harabat, takip (ilk eleştiri eleştiri kitapları); Tasvir-i Efkar, Hürriyet, ibret ( ga­zete ); Osmanlı tarihiyle ilgili çalışmalar yapılmıştır.

Etiketler:

06 Haziran 2008, 11:52 tarihinde Biyografiler, Tanzimat Edebiyatı, Tiyatrocular, Yazarlar kategorisinde yayımlandı. Bu yazıya yapılacak yorumlardan haberdar olmak istiyorsanız RSS 2.0 beslemesini kullanabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz, veya kendi sitenizden geri izleme yapabilirsiniz.

4 comments so far

 1 

[...] olan Ziya Paşa “eski-yeni ikilemini yaşamı boyunca yaşamıştır. Bu nedenle Namık Kemal‘in eleştirilerine uğramıştır. “Şiir ve İnşa” adlı makalesinde Halk [...]

06 Haziran 08 Saat 11:57
 2 

[...] edebiyatında Namık Kemal‘in “İntibah”, Ahmet Mithat Efendi‘nin “Felatun Bey ile Rakım [...]

06 Haziran 08 Saat 12:43
 3 

[...] düşmüş bir kadın olan Mahpeyker’le kurduğu yanlış ilişki anlatılmaktadır. Namık Kemal‘in romantizmin etkisiyle yazdığı İntibah, dönemin kadın – erkek ilişkileri, aile ve [...]

08 Haziran 08 Saat 09:38
 4 

[...] (1887) adalarında da aynı görevi yaptı. Sakız’da oldü. Mezarı Bolayır’dadır. Namık Kemal, Tanzimat Edebiyatı‘nın her türde eser veren gür sesli dâva adamı ve şâiridir. [...]

17 Ağustos 08 Saat 10:18

Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

>