10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SORUSU

12 Eylül 2011 tarihinde tarafından eklendi.

2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇANDIR LİSESİ  10.SINIF TÜRK EDEBİYATI  DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI  SINAV SORULARIDIR

1.Aşağıdaki yargılar doğru ise (D) yanlış ise(Y) yazınız.(20 puan)

a) Türeyiş destanı  İslâmiyetin  kabulünden önceki Türk destanlarındandır.(   )

b) Tasavvufta maşuk Allah anlamına gelir.(   )

c) Destanlarda olağanüstü özellikler görülür.(   )

d) Yunus Emre eserlerinde ağır bir dil kullanmıştır.(   )

2.Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları  doldurunuz.(20 puan)

a) Kutadgu Bilig …………………………..…………….. anlamına gelmektedir.

b) Divânü Lügati’t-Türk’ü …………………………………….……… yazmıştır.

c) Türk edebiyatında ilk siyasetname örneği……………………………………….adlı eserdir.

d) Türk adının geçtiği ilk yazılı metinler …………………………………………..dir.

3.Divânü Lügati’t Türk’ün özelliklerinden 5 tane yazınız.(20 puan)

4.Yandaki soruları şiire göre cevaplayınız.(15 puan)

Meydanında dara durmuş gerçekler                      a)Nazım birimi:

Çalınur koç kurbanlara bıçaklar                               b)Kafiyesi:

Dögilür kudüm açılur sancaklar                                c)Redifi:

Tuglar gelür şahum Abdal Musâ’ya

5. Yanaram mumlayın başdan ayaga

Nedür bu yanmagın payânı yok mu

Hoca Dehhâni

Yukarıdaki beyti açıklayınız.

6.İlahi nazım türünün tanımını yapınız.(15  puan)

Başarılar dilerim.

Ayşe BAŞPINAR

Türk Dili ve Edb. Öğrt.

CEVAP ANAHTARI

1.a)D  (5 PUAN)

b)D    (5 PUAN)

c)D    (5 PUAN)

d)Y     (5 PUAN)

2.a)mutluluk bilgisi (5PUAN)

b)Kaşgarlı Mahmut (5 PUAN)

c)Kutadgu Bilig      (5 PUAN)

d)Göktürk Kitabeleri  (5 PUAN)

3. a.Türk dilinin ilk sözlüğüdür (4 puan)

b.Kaşgarlı Mahmut yazmıştır  (4 puan)

c.Araplara Türkçe’yi öğretmek amacıyla yazılmıştır( 4 puan)

d.Eser sadece sözlük olarak değerlendirilemez.Çünkü eserde  sav sagu ve koşuk örneklerine de rastlanır.(4 puan)

e.Aruz öçüsü kullanılmıştır.(4 puan)

4a).Nazım birimi:dörtlük (5puan)

b)-k/-ak/-ek(5puan)

c)-lar/-ler(5 puan)

5.Baştan ayağe mum gibi yanıyorum.Acaba bu yanmanın bir sonu olmayacak mı?(10 puan)

6.Dini tasavvufi Türk şiirinde Tanrı’yı övmek,onun birliğini,yüceliğini,kudretini  dile getirmek için söylenenşiirlerdir.(15 puan)

 

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Uyak (Kafiye)