6
Haz

Ziya Paşa

   Yazan:

Kategori Biyografiler, Tanzimat Edebiyatı, Yazarlar

Sponsorlu Ba?lant?lar

Tanzimatın birinci döneminin önemli sanat ve düşünce adamlarından olan Ziya Paşa “eski-yeni ikilemini yaşamı boyunca yaşamıştır. Bu nedenle Namık Kemal‘in eleştirilerine uğramıştır. “Şiir ve İnşa” adlı makalesinde Halk edebiyatını, daha sonra da bu görüşünde tutarlı olamayarak, “Harabat Antolojisi” adlı eserinin önsözünde ve Divan edebiyatını savunmuştur. Divan edebiyatı kültürüyle yetişmesinin etkisin­den olacak, bu edebiyata sevgisini yitirmemiş; bunun yanında zulme, haksızlığa, geriliğe karşı çık­mış; sürelerinde yeni toplumsal ve siyasal düşünceleri savunmuştur. Heceyle bir de “türkü”sü olan sanatçı biçim ve teknikçe eskiye bağlıdır. Gazel, terkib-i bent, terci-i bent gibi biçimleri kullanmıştır. ‘Terkib-i Bent “adlı manzumesiyle Doğu düşün­cesinin değer yargılarını yansıtmıştır. “Zafemame” adlı hicvi, Sadrazam Ali Paşaya karşı yazmıştır.

Eserleri:

Eş’ar-ı Ziya, Külüyatn Ziya Paşa ( şiir ); Rüya, Veraset Mektupları ( siyasal içerikli düzyazı ) ; Ha­rabat Antolojisi (içinde Divan şiirinin yanında Arap ve Fars şiiri örnekleri de vardır).

Etiketler:

06 Haziran 2008, 11:57 tarihinde Biyografiler, Tanzimat Edebiyatı, Yazarlar kategorisinde yayımlandı. Bu yazıya yapılacak yorumlardan haberdar olmak istiyorsanız RSS 2.0 beslemesini kullanabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz, veya kendi sitenizden geri izleme yapabilirsiniz.

2 comments so far

 1 

[...] zorunda kalınca Namık Kemal’ e devretmiştir. e) Hürriyet (1868 ): Namık Kemal ve Ziya Paşa Londra’da çıkarmıştır.Muhbir ( 1866 ), Basiret ( 1869 ), İbret (1871), Devir( 1872 ) [...]

08 Haziran 08 Saat 09:15
 2 

[...] üzerine. Kıbrıs’ a sürüldü, Magosa zin­danlarında 38 ay kaldı. Namık Kemal, Ziya Paşa‘ya karşı “Tahrib-i Harabat” ve “Takip” adlı eleştirileri yazdı. [...]

17 Ağustos 08 Saat 10:35

Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

>