10
Nis

Nedim-i Kadim

   Yazan: admin   Kategori Divan Edebiyatı, Şairler

Nedim-i Kadim (?-1670) Dîvan şâiri, İstanbul'da doğdu. Medrese eğitimi gördü ... DEVAMI...>>

15
Mar

Fuzuli

   Yazan: admin   Kategori Biyografiler, Divan Edebiyatı, Şairler

Bağdat'ta yaşamış, iyi bir eğitim görmüştür. Bir tezkirede (Ahdi) geometri, ... DEVAMI...>>

21
Eki

Münif Paşa

   Yazan: admin   Kategori Biyografiler, Şairler

MÜNİF PAŞA (1828 – 1910) 1828 tarihinde Antep’de doğdu. Ailesiyle gittiği ... DEVAMI...>>

15
Tem

Behçet Necatigil

   Yazan: admin   Kategori Biyografiler, Şairler

(1916 -1979 ) Hem heceyle, hem de serbest ölçülü şiirler yaz­mıştır. ... DEVAMI...>>

8
Haz

Yahya Kemal Beyatlı

   Yazan: admin   Kategori Biyografiler, Şairler, Yazarlar

1884-1958 yılları arasında yaşamıştır. İlk öğrenimini Üsküp’te tamamladı, Orta öğrenimini ... DEVAMI...>>

8
Haz

Cenap Şahabettin

   Yazan: admin   Kategori Biyografiler, Şairler, Servet-i Fünun Edebiyatı

Servet-i Fünun şiirinin Tevfik Fikret' ten sonra ikinci önemli şairidir. ... DEVAMI...>>

8
Haz

Tevfik Fikret

   Yazan: admin   Kategori Biyografiler, Şairler, Servet-i Fünun Edebiyatı

(1867-1915) Türk şiirinin çağdaşlaşmasında, yeni bir kimlik kazanmasında önemli bir dönüm ... DEVAMI...>>

Düşünce ve beğeni alışkanlıkları yönünden es­kiye bağlıdır. Bu, aldığı medrese ... DEVAMI...>>

6
Haz

Abdülhak Hamit Tarhan

   Yazan: admin   Kategori Biyografiler, Şairler, Tanzimat Edebiyatı

Döneminin en büyük şairi sayılmış, "Şairi Azam" olarak anılmıştır. Türk ... DEVAMI...>>

6
Haz

Süleyman Çelebi

   Yazan: admin   Kategori Biyografiler, Divan Edebiyatı, Şairler

Bursa’da Orhan Bey zamanında doğmuştur. Çocukluğunda iyi bir öğrenim görerek ... DEVAMI...>>

6
Haz

Ahmedi

   Yazan: admin   Kategori Biyografiler, Divan Edebiyatı, Şairler

(13. 14.yüzyıl), din dışı konuları işle­miştir. Divanı ile İskendername ve ... DEVAMI...>>

6
Haz

Şeyh Galip

   Yazan: admin   Kategori Biyografiler, Divan Edebiyatı, Şairler

( 18.YÜZYIL ) Mevlevi çevrelerinde yetişerek iyi bir eğitim gö­ren sanatçı, ... DEVAMI...>>

6
Haz

Nedim

   Yazan: admin   Kategori Biyografiler, Divan Edebiyatı, Şairler

NEDİM ( 18. YÜZYIL) Gazelleri, kasideleri ve şarkılarıyla tanınan Nedim. İstanbul'da ... DEVAMI...>>

6
Haz

Nabi

   Yazan: admin   Kategori Biyografiler, Divan Edebiyatı, Şairler

NABİ ( 17.YÜZYIL) Urfa'da doğan Nabi, iyi bir medrese eğitimi gör­müş. ... DEVAMI...>>

6
Haz

Nef’i

   Yazan: admin   Kategori Biyografiler, Divan Edebiyatı, Şairler

Medrese eğitimi görmüştür. 4. Murat döneminde yaşamış, bir süre korunmuş ... DEVAMI...>>

6
Haz

Baki

   Yazan: admin   Kategori Biyografiler, Divan Edebiyatı, Şairler

İstanbul'da yaşamıştır. Kadılık ve müdersislik yapmıştır. Medresede din adamı olarak ... DEVAMI...>>

6
Haz

Şeyhi

   Yazan: admin   Kategori Biyografiler, Divan Edebiyatı, Şairler

(15.YÜZY1L) Ahmedi'den ders almış, İran'a giderek tasavvuf ve tıp öğrenmiştir. Hekimliği ... DEVAMI...>>

5
Haz

Hoca Dehhani

   Yazan: admin   Kategori Biyografiler, Divan Edebiyatı, Şairler

Divan şiirinin ilk temsilcisi sayılır. Din - dışı ko­nularda aşk ... DEVAMI...>>

5
Haz

Aşık Paşa

   Yazan: admin   Kategori Biyografiler, Şairler, Tasavvuf (Tekke) Edebiyatı

Dilde, Arapça ve Farsçanın etkin olduğu dö­nemde Türkçe'yi savunmuştur. Hem ... DEVAMI...>>

5
Haz

Seyrani

   Yazan: admin   Kategori Biyografiler, Halk Edebiyatı, Şairler

Medrese eğitimi görmüştür. Padişah Abdülmecit zamanında İstanbul'a gelmiştir. Seyrani, şiirlerinde ... DEVAMI...>>

5
Haz

Dadaloğlu

   Yazan: admin   Kategori Aşık Edebiyatı, Biyografiler, Şairler

Güney'deki Türkmenlerin Avşar boyundadır. Dadaloğlu, bir köylü ozan olduğu için ... DEVAMI...>>

5
Haz

Karacaoğlan

   Yazan: admin   Kategori Aşık Edebiyatı, Biyografiler, Şairler

Şiirlerinden, Çukurovalı olduğu, Türkmen aşi­retleri arasında yetişmiş ve yaşamış olduğu ... DEVAMI...>>

5
Haz

Köroğlu

   Yazan: admin   Kategori Aşık Edebiyatı, Biyografiler, Şairler

Koçaklama türünde söylediği şiirleriyle tanınır. Köroğlu'nun yiğitçe seslenişlerinin bulunduğu savaş ... DEVAMI...>>

5
Haz

Pir Sultan Abdal

   Yazan: admin   Kategori Biyografiler, Şairler, Tasavvuf (Tekke) Edebiyatı

Bektaşi tarikatına bağlı bir tekke edebiyatı şairidir. Kanuni döneminde yaşayan ... DEVAMI...>>

5
Haz

Kaygusuz Abdal

   Yazan: admin   Kategori Biyografiler, Şairler, Tasavvuf (Tekke) Edebiyatı

Yunus Emre'nin etkisiyle hem hece hem de aruz ölçüsüyle şiirler ... DEVAMI...>>

3
Haz

Rıfat Ilgaz

   Yazan: admin   Kategori Biyografiler, Şairler

1911-1993 yılları arasında yaşamıştır. Kastamonu Öğret­men Okulu'nu bitirdikten sonra ilkokul ... DEVAMI...>>

2
Haz

Necati Cumalı

   Yazan: admin   Kategori Biyografiler, Şairler, Yazarlar

1921'de Yunanistan'da doğan yazar, ailesiyle birlikte da­ha sonra İzmir'e yerleşmiş, ... DEVAMI...>>

1910-1956 yılları arasında yaşamıştır. Galatasaray Lise­si'nden sonra Mülkiye Mektebi'ndeki yüksek ... DEVAMI...>>

2
Haz

Melih Cevdet Anday

   Yazan: admin   Kategori Biyografiler, Şairler, Tiyatrocular, Yazarlar

Birinci Yenciler'in üç sanatçısından biri olan Melih Cevdet Anday, şiirlerinde ... DEVAMI...>>

2
Haz

Oktay Rıfat Horozcu

   Yazan: admin   Kategori Biyografiler, Şairler

İlk şiirlerini Varlık dergisinde yayımlayan Oktay Rıfat Horozcu, garip şiirinin ... DEVAMI...>>

2
Haz

Orhan Veli Kanık

   Yazan: admin   Kategori Biyografiler, Şairler, Şiirler

13 Nisan 1914'te İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Öğreni­minin birkısmını Galatasaray Usesi'nde ... DEVAMI...>>

1
Haz

Aşık Veysel

   Yazan: admin   Kategori Aşık Edebiyatı, Biyografiler, Şairler

Cumhuriyet dönemi sanatçılarındandır. Küçük yaşta geçirdiği bir hastalık sonucu görme ... DEVAMI...>>

1908 ile 1980 yılları arasında yaşamıştır. Cumhuriyetten sonraki edebiyatımızda çok ... DEVAMI...>>

"Memleketçi şiir" anlayışının önemli temsilcilerindedir. Şiirlerini folklor, Halk edebiyatı, efsanelerle ... DEVAMI...>>

28
May

Necip Fazıl Kısakürek

   Yazan: admin   Kategori Biyografiler, Şairler, Tiyatrocular

1905-1983 yılları arasında yaşamış en önemli edebi­yatçılarımızdan birisidir. Şiir, monografi, ... DEVAMI...>>

28
May

Ahmet Hamdi Tanpınar

   Yazan: admin   Kategori Biyografiler, Şairler, Yazarlar

Öğretmenlik, öğretim üyeliği ve milletvekilliği gö­revlerinde bulunan Ahmet Hamdi Tanpınar; ... DEVAMI...>>

27
May

Faruk Nafiz Çamlıbel

   Yazan: admin   Kategori Biyografiler, Şairler, Tiyatrocular, Yazarlar

1898'de İstanbul'da doğmuştur. Faruk Nafiz, daha Tıp Fakültesi'nde okurken ilk ... DEVAMI...>>

9
May

AHMET HAŞİM

   Yazan: admin   Kategori Şairler, Yazarlar

1885- 1933 yılları arasında yaşamıştır. Galatasaray Lisesi'ni bitirmiştir. Güzel Sanatlar ... DEVAMI...>>

9
May

Mehmet Akifin Hayatı

   Yazan: admin   Kategori Biyografiler, Şairler

1873 yılında dünyaya gelen Mehmet Akifin hayatının çocukluk yılları İstanbul'da geçti. ... DEVAMI...>>

YUNUS DİVANINDAN SEÇMELER Yunus'un Şair Olması: Bir gün Rum erenleri Taptuk'un tekkesinde ... DEVAMI...>>

3
May

Yunus Emre

   Yazan: admin   Kategori Biyografiler, Şairler, Tasavvuf (Tekke) Edebiyatı

(1250 -1320 ) 13. yüzyılda Sakarya çevresinde yaşadığı sanı­lan Yunus'un hayatı ... DEVAMI...>>

25
Şub

Peri Kızıyla Çoban Hikayesi

   Yazan: admin   Kategori Şairler, Yüz Temel Eser Özetleri

"Peri Kızıyla Çoban Hikâyesi," hece vezni ve sade bir Türk­çe ... DEVAMI...>>

25
Şub

Çocuk Şiirleri

   Yazan: admin   Kategori Şairler, Yüz Temel Eser Özetleri

Kitapta; Allah Sevgisi, Dîn, Vatan, Padişah, Osmanlı Bayra­ğı, Anne Sevgisi, ... DEVAMI...>>

25
Şub

Mevlana

   Yazan: admin   Kategori Biyografiler, Şairler, Tasavvuf (Tekke) Edebiyatı

(1207-1273) Hz. Mevlana 1207 yılında Belh şehrinde doğmuştur. Ba­bası Sultan-ül-Ulema diye ... DEVAMI...>>