2
Haz

Garip Akımı (Birinci yeniciler)

   Yazan:

Kategori Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı

Sponsorlu Ba?lant?lar

Garipçiler, (Melih Cevdet Anday, Oktay Rıfat Horozcu ve Orhan Veli KanıkGarip adıyla çıkardıkları kitaplarına yazdıkları önsözde, Türk şiirini katı kurallara bağlı ve doğallıktan uzak gördüklerini dile getirmişlerdir. Garipçiler (Birinci yeniciler)’e göre bu durumun gerçek sebebi hece ölçüsü ve kafiye gibi kalıpların şiirde vazgeçilmez olarak kabul görmesiydi.

Garipçiler, Türk şiirinde o güne kadar kabul edilmiş kalıp ve anlayışlardan kurtulmak gerektiğini düşünür ve biçimciliğe, duygusallığa karşı koyup, söyleyiş güzelliğini esas olarak görür. Şiirde tüm kurallara ve önceden belirlenmiş kalıplara karşı koyarak kuralsızlığı kural olarak gördüler. Şiirin ölçü, uyak ve dörtlükle alakası olmadığını, özgür bir şekilde yazılması gerektiğini ileri sürdüler ve şiirin konularını oldukça genişlettiler. O zamana kadar “seçkin” bir tür sayılan şiirin hemen her konuda yazılabileceğini ileri sürdüler. Garipçiler, günlük konuşma dilini şiire eklediler; “nasır” gibi sıradan bir kelimenin de şiirde kullanılabileceğini gösterdiler.

Garip akımının özellikleri:

- Mısracı zihniyete, vezin ve kafiyeye karşıdır.
- Bütün edebi sanatları, ses ve şekil oyunlarını reddeder.
- Şiirin günlük konuşma diliyle, alelade kelimelerle yazılabileceğini savunur.
- Şiirin gelenekten uzak olması gerektiğini iddia eder.

Etiketler:

02 Haziran 2008, 15:01 tarihinde Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı kategorisinde yayımlandı. Bu yazıya yapılacak yorumlardan haberdar olmak istiyorsanız RSS 2.0 beslemesini kullanabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz, veya kendi sitenizden geri izleme yapabilirsiniz.

5 comments so far

 1 

[...] sonra tarnamiyle yazarlığa dönmüştür. Yazı hayatına şiirle başlayan Necati Cumalı, önce Garip akımından etkilenmiş, bu doğrultuda şiirler yazmıştır. Eserle­rinde bireyin sıkıntıları, [...]

02 Haziran 08 Saat 18:25
 2 

[...] Felsefe Bölümü’nü bitirmiştir. Öğretmenlik ve yöneticilik yapmıştır. Önce Garip akımının etkisinde olan şiirler yazmış­tır. Bu şiirlerde gündelik hayatın sevinç ve [...]

03 Haziran 08 Saat 09:08
 3 

[...] Birinci Yenciler‘in üç sanatçısından biri olan Melih Cevdet Anday, şiirlerinde yalın bir dil kullanmıştır. Oktay Rıfat Horozcu ve Orhan Veli Kanık ile birlikte Garip adlı şiir kitabını çıkardı.  Şiirleri yanında, deneme, fıkra, makale, çeviri, tiyatro türle­rinde de yapıtlar verdi. Tarihsel, toplumsal, felsefi içerikli şiirler yazdı. Şiirierindeki teknik sürekli gelişti, şiiri düşünsel nitelik kazandı. Oyunlarında çağdaş insanın dramını işledi.’ “Anı” en tanınmış şiiridir. [...]

08 Haziran 08 Saat 10:49
 4 

[...] şiirlerini Varlık dergisinde yayımlayan Oktay Rıfat Horozcu, garip şiirinin öncülerindendir. Melih Cevdet Anday ve Orhan Veli Kanık ile birlikte, şirin geleneksel [...]

08 Haziran 08 Saat 10:50
 5 

[...] yıllarda “Birinci Yeniciler“in şiirine tepki olarak doğ­muştur. Garip akımına tepki olarak doğmakla birlikte, [...]

15 Temmuz 08 Saat 19:28

Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

>