FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL (1898- 1973) 1. Şiire Birinci Dünya Savaşı’nda aruzla başladı. Daha sonra da hece ile şiirler yazmaya başladı; fakat hece ile şiirler yazarken aruzla şiirler yazmaya da devam etti. 2. Duygu ve düşünceyi bir arada yürüten, romantik ve realist konu ve hayatları işleyen şiirleriyle ün yapmıştır. 3. Şiirlerinde Anadolu’yu ve memleket sevgisini anlatır. […]

DEVAMI...>>

1
Kas

Beş Hececiler ve Özellikleri

   Yazan: admin   Kategori Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı

BEŞ HECECİLER 1. Hecenin beş şairi adıyla anılan bu sanatçılar Milli edebiyat akımından etkilenmiş ve şiirlerinde sadece hece veznini kullanmışlardır. 2. Şiirde sade ve özentisiz olmayı ve süsten uzak olmayı tercih etmişlerdir. 3. Beş Hececiler şiire Birinci Dünya Savaşı ve milli mücadele döneminde başlamışlardır. 4. Beş Hececiler şiirlerinde önce aruzu kullanmışlardır, heceye sonra yönelmişlerdir. 5. […]

DEVAMI...>>

Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan edebi topluluklar: a-  1923- 1940 Yılına Kadar Türk Edebiyatı: 1. Beş Hececiler. 2. Yedi Meşaleciler b- 1940 Sonrası Türk Edebiyatı : 1. Garipçiler 2. İkinci Yeniciler 3. Memleketçiler ( Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdürenler) 4. Mavi Akımı 5. Hisarcılar 6. Toplumsal Gerçekçiler 7. Mistikçiler 8. Post Modernistler 9. Öz Şiir […]

DEVAMI...>>

1923 yılı yeni Türkiye’nin kuruluşudur. Aydınlarımız, devlet adamlarımız ve yazarlarımız artık tarihimizde artık yeni bir dönemin başlatılması gerektiğine inanmışlar. Bu yüzden de 1923’te başlayan bu yeni oluşum edebiyatımızı da etkilemiştir. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatını iki ana dönem içinde incelemek mümkündür. – 1923- 1940 arası dönem – 1940 sonrası dönem ( Son dönem) 1923- 1940 arası […]

DEVAMI...>>

2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇANDIR LİSESİ  10.SINIF TÜRK EDEBİYATI  DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI  SINAV SORULARIDIR 1.Aşağıdaki yargılar doğru ise (D) yanlış ise(Y) yazınız.(20 puan) a) Türeyiş destanı  İslâmiyetin  kabulünden önceki Türk destanlarındandır.(   ) b) Tasavvufta maşuk Allah anlamına gelir.(   ) c) Destanlarda olağanüstü özellikler görülür.(   ) d) Yunus Emre eserlerinde ağır bir dil kullanmıştır.(   ) 2.Aşağıdaki […]

DEVAMI...>>

2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇANDIR LİSESİ 10.SINIFLAR DİL VE ANLATIM 1.DÖNEM SONU ORTAK SINAV SORULARIDIR 1.Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.(10P) a) Bir konunun çeşitli yönleriyle  aydınlatılması için küçük bir topluluk önünde ve bir sohbet havası içinde gerçekleştirilen tartışmalara …………………………. denir. b )Bir görüş(tez) ile bir karşı görüşün(antitez) iki ekip arasında bir hakem kurulu huzurunda tartışılmasına …………………denir. c) […]

DEVAMI...>>

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇANDIR LİSESİ 10.SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1.DÖNEM 3.YAZILI SORULARIDIR 1.Dânişmendnâme ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.(20p) a. Metnin olay örgüsünü ve temasını yazınız.. b. Dânişmendnâme tipi hakkında bilgi vererek eserin anlatıcısını açıklayınız. 2.Deli Dumrul hikâyesi ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.(20p) a. Hikâyenin olay örgüsünü yazınız. b. Hikâyedeki destan unsurlarını bulunuz. c. Deli Dumrul […]

DEVAMI...>>

2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇANDIR LİSESİ 11-A SINIFI DİL VE ANLATIM DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARIDIR 1.Aşağıdaki yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.(10 puan) a. Günlüklerde  dil genellikle şiirsel işlevde ve alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılır.(   ) b. Olay merkezli anılarda daha çok betimleyici anlatım türü kullanılır.(   ) c. Anı metinlerinin anlatıcıları kurmaca değil […]

DEVAMI...>>

AD-SOYAD: SINIF-NO: 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇANDIR LİSESİ 11-A SINIFI TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1.DÖNEM 3.YAZILI SORULARIDIR 1.Aşağıdaki boşlukları doldurdunuz.(10p) a. Edebiyatımızdaki ilk telif oyun olan Şinasi’nin “Şair Evlenmesi” ……………………………. gazetesinde yayınlamış bir ……………..komedisidir. b. Türk seyircisi Batılı anlamdaki tiyatro eserlerini …………………….. dönemiyle tanımaya başlamıştır. c. Meddah, Karagöz, orta oyunu ve köy seyirlik oyunları ………………………………………………………… örneklerindendir. […]

DEVAMI...>>

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇANDIR LİSESİ  TÜRK EDEBİYATI DERSİ 9.SINIFLAR 1.DÖNEM 3.YAZILI SORULARIDIR 1.Aşağıdaki yargılar doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız.(10 puan) a . Mısralarda aynı ünlü harflerin tekrarlanmasından oluşan ahenge asonans denir.(   ) b. Aynı dönemde şiir yazan şairler o dönemin geleneğinden aynı ölçüde faydalanırlar.(   ) c. İki dörtlük ve iki üçlükten oluşan on […]

DEVAMI...>>

20
Kas

Koş Artık

   Yazan: admin   Kategori Öykü (Hikaye)

KOŞ ARTIK! Karanlığın kahredici yalnızlığına hapsolan ruhunun azat olması için kalk ayağa her defasında düşsen de. Kanayan dizlerine aldırmadan aydınlığın büyüleyici diyarına koş artık! En yaman katillerden daha zalim olan zamanın tutsaklığından kurtulmak uğruna çal çağının en değerli hazinelerini monotonluklardan sıyrılarak. Değişiklik ikliminin cazibesine kapıl neşeyle. Kalk ayağa bir an önce ve ardına bakmadan koş […]

DEVAMI...>>

28
Ara

Gezi Yazısı

   Yazan: bocegim   Kategori Düzyazı Türleri

GEZİ YAZISI Gezilip görülen yerlerle ilgili bilgi, gözlem, yaşantı ve izlenimlerin aktarılmasıyla oluşturulan metinlere gezi yazısı denir. Gezi yazısı bilgilendirme amacı güdülerek oluşturulan bu nedenle de öğretici metinler içinde sınıflandırılan bir metin türüdür. Gezi Yazısında anlatılan yerlerin; *tarihsel kimliği *coğrafi konumu *iklim özellikleri *doğal güzellikleri *ekonomisi *kültürel özellikleri hakkında bilgi verilir. Gezi yazıları okuyucularda anlatılan […]

DEVAMI...>>

20
Ara

Anlatım Nitelikleri

   Yazan: admin   Kategori Paragrafta Anlam

-ANLATIM NİTELİKLERİ- AÇIKLIK:Bir anlatımdan herkes aynı anlamı çıkarabiliyorsa ve aynı anlamda kolayca birleşebiliyorsa o anlatım “açık”tır.Bir anlatımın ikili anlamlar iletmemesi ve kolayca anlaşılabilmesidir. *ünlü sporcumuzun arka ayak adalelerinde ezilme saptandı.(sıfat yerinde kullanılmam) *izinsiz inşaata girilmez.(zarf yerinde kullanılmıştır) *ağzını sıkı tutmama ilişkimizin bozulmasına yaradı(neden oldu – yol açtı) *yeni yürümeye başlayan çocuklar sık sık düşerler. *bu […]

DEVAMI...>>

20
Ara

Düşünceyi Geliştirme Yolları

   Yazan: admin   Kategori Paragrafta Anlam

Düşünceyi geliştirme yolları diye adlandırılan bu yöntemler daha çok açıklayıcı ve tartışmacı anlatım biçimlerinde kullanılır. Tanımlama: Bir kavramın ne olduğunu belirler. Tanımlar hem nesnel hem öznel bir yaklaşımla yapılabilir. Nesnel tanımlamalarda kavramların sözlük anlamlarından yararlanılabilir. Öznel tanımlarda ise anlatıcının yorumu bulunur. Tanımlar ……. Nedir? Sorusuna yanıt verir. ‘’İçtenlik, bir kimsenin kendi benliğini, gerçek düşüncelerini, gerçek […]

DEVAMI...>>

5
Ara

Anlatım Bozuklukları

   Yazan: admin   Kategori Anlatım Bozuklukları

SÖZCÜK DÜZEYİNDE ANLATIM BOZUKLUKLARI Anlatımın temel birimi cümledir. Düşündüklerimizi, duyduklarımızı, tasarladıklarımızı ya da yaşadıklarımızı karşımızdakilere tam olarak iletebilme, cümle kurabilme gücümüze bağlıdır. Doğrusu cümlelerimizin açık, duru, yalın dilin işleyiş kurallarına uygun ve dilbilgisi yönünden doğru olmasıyla ilgilidir. Cümlelerimiz bu niteliklerden yoksunsa, duru, yalın, açık değilse, iletmek istediklerimiz tam iletemeyiz. İster istemez karşımızdakiler, anlatmak istediklerimizi tam […]

DEVAMI...>>

14
Kas

Fecr-İ Ati Edebiyatı

   Yazan: admin   Kategori Edebiyat Dönemleri

1901′de Servet-i Fünun dergisinin kapatılmasıyla, Edebiyat-ı Cedide topluluğu dağılmış; edebiyat dünyasında II. Meşrutiyet’in ilanına (1908) kadar sürecek bir boşluk doğmuştur. II. Meşrutiyet’in ilanıyla meydana gelen özgürlük ortamı, Fecr-i Ati (Geleceğin Işığı) topluluğunun ortaya çıkışını kolaylaştırmış, Servet-i Fünun dergisinin kapatılmasıyla dağılan kimi sanatçılarla genç yazar ve şairler bu topluluğu oluşturmuşlardır. Fecr-İ Ati Edebiyatının Temsilcileri: Ahmet Haşim […]

DEVAMI...>>

19
Ağu

EYLEM ÇATISI

   Yazan: bocegim   Kategori Fiiller

Eylemlerin özne ve nesne durumlarına göre farklı özellikler göstermesine eylem çatısı denir. Eylem çatısı iki yönden incelenir: A. NESNEYE GÖRE ÇATI: Eylemler, cümlede nes­ne alıp almamaları açısından dörde ayrılır: 1. GEÇİŞLİ EYLEMLER: Nesne isteyen, alan eylem­lere denir. “Kimi, Neyi” sorularına cevap verir. Bu kitabı iki günde okudum. (Belirtili nesne- Geçişli eylem) Eve gelirken gazoz almış. […]

DEVAMI...>>

29
Tem

EYLEMDE YAPI

   Yazan: bocegim   Kategori Fiiller

A. BASİT (KÖK) EYLEMLER: Yapım eki almamış, kök durumundaki eylemlerdir. Türkçede basit eylemlerin çoğu tek hecelidir. İki he­celi basit eylem azdır. koş-, gel-, bak- yürü- . İnan-, uyu- … B. TÜREMİŞ EYLEMLER: Ad ve eylemlerden yapım ekleriyle elde edilen yeni anlamlı eylemlerdir. *temizle-, haberleş-, hastalan-, azal-, karar-, benimse-… * bakın-, bakış-, yazıl-, anlat-, yazdır-, pişir-… […]

DEVAMI...>>

29
Tem

EYLEMDE KİP

   Yazan: bocegim   Kategori Fiiller

Eylemlerin dilek ve zaman bildiren eklerle kazandık­ları yeni yeni biçimlere kip denir. Cümlede her eylem, kip ekleriyle kullanılır. Eylem kipleri ikiye ayrılır: A. BİLDİRME KİPLERİ (HABER KİPLERİ): Eylemin yapılış zamanını bildiren kiplerdir. Dörde ayrılır: 1. Geçmiş Zaman Kipi: Eylem geçmişte yapılmıştır. Bildirilişine göre ikiye ayrılır. a) -di’li Geçmiş Zaman Kipi (Bilinen, görünen Geçmiş Zaman): Eylemin […]

DEVAMI...>>

26
Tem

Büyük Selçuklu Devleti Üzerine

   Yazan: admin   Kategori Tarih

Büyük Selçuklu Devleti Selçukbey tarafından kurulmuştur.Yaklaşık 200 yıl boyunca Büyük Selçuklu Devleti var olacaktır.Toprakları Çinden Anadoluya kadar uzanmaktadır.Bunu 1071 Malazgirt savaşından sonra bazı Türklerin ortaasyadan anadoluya göçmesiyle anlatabiliriz.Büyük Selçuklu devletinde Türkçe değil Arapça Farsça önem kazanmaya başlamıştır.Osmanlı da tam Arap toplum geleneğine özellikle 16.yüzyıldan sonra bürünecektir.Türklerde bu dönemde ilim çalışmaları azalacaktır.Osmanlı devleti gerek adalet gerek […]

DEVAMI...>>

26
Tem

Divan Edebiyatı Üzerine Birkaç Söz

   Yazan: admin   Kategori Divan Edebiyatı

Türk toplumu olarak tarihin ta eski çağlarından beri -nedense- kendimiz olamamışız, kendimizi, kültürümüzü beğenmemişiz, onu hep hor görmüşüz. Özellikle İslamiyet ile tanıştıktan sonra kendi kültürümüzü yetersiz, aşağı gördüğümüzden olacak Arap ve Fars kültürüne yönelmişiz. Dinin de etkisiyle güzel – çirkin, iyi – kötü demeden ne varsa almışız. Cümlelerin arasına biraz Arapça, Farsça kelime sıkıştıranlara alim […]

DEVAMI...>>

22
Tem

Öğrenciden Profesöre Mükemmel Bir Ders

   Yazan: admin   Kategori Video Bölümü

Bir öğrenciden alınabilecek en büyük ders…

DEVAMI...>>

21
Tem

EYLEM (FİİL)

   Yazan: bocegim   Kategori Fiiller

EYLEM (FİİL) Varlıkların yaptıkları işleri, hareketleri, oluş ve durumları zamana, kişiye bağlayarak anlatan sözcüklere fiil (eylem) denir. Eylem bildiren sözcükler, zaman ve kişi ekleri çıkarıldıktan sonra “-mek” ekiyle okunur. Buna eylem tabanı (mastar) denir. Çalıştım, başardım. (Çalışmak, başarmak) Gideceğim, onunla bunu konuşacağım. (Gitmek, konuşmak) EYLEMDE ANLAM Eylem tabanlarında iş, oiuş, hareket, durum, kılış anlamları vardır. […]

DEVAMI...>>

21
Tem

İsimler

   Yazan: admin   Kategori İsimler ( Adlar )

İsim, duygu ve düşüncelerimizi karşılayan, varlıklara ad olan sözcüklerdir. Ateş, su, insan… NOT: Bir sözcüğün isim olup olmadığını o sözcüğe ekleyeceğimiz –mek, -mak ekiyle anlarız. Anlam bozulmuyorsa sözcük fiildir. Anlam bozuluyorsa sözcük isimdir. Örnek: gel-mek (fiil) kalem-mek (isim) git-mek (fiil) çocuk-mak (isim) Not: Kökteş söcüklerde bu kurala uyulmaz. Sözcüğün cümle içerisindeki anlamına bakılır. Sözcük eylem […]

DEVAMI...>>

20
Tem

BAĞLAÇ

   Yazan: Edebiyat Ogretmeni   Kategori Bağlaçlar

Eş görevli sözcükleri, söz öbeklerini ya da cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere “BAĞLAÇ” denir. Ancak                 Yalnız                  İle               Ama           Fakat Lakin                  Ve                        Veya           De              Ki Hâlbuki              Mademki              Yeter ki       İse             Çünkü Nitekim              Bile                      Dahi            Ne… ne      Hem… hem İster… ister        Ya… ya DE: Eş görevli söz ve sözcük öbeklerini birbirine bağlar. Not: […]

DEVAMI...>>

25 Sayfadan 1. Sayfadasınız12345678...Son Sayfa »