Tütün Zamanı

2 Haziran 2008 tarihinde tarafından eklendi.

Eser Hakkında 

Roman, İzmir’in bir köyünde geçen bir hadiseyi konu alır. Tütün zamanına denk gelen bir aşk öyküsü çerçevesinde bir Ege köyünün tarıma dayalı yaşamı, gelenelfc ve görenek­leri, inançları, değerleri gözler önüne serilir,- 1950’li yılları ko­nu alan roman aynı zamanda yazarın çc cukluğunun geçtiği yerde geçmesi nedeniyle otobiyografik özellikler taşır. Romanın bir başka özelliği de henüz yayınlanmadan filme çekil­miş olmasıdır.

Tütün Zamanı Kahramanları (Kişileri):

Zeliha: 17-18 yaşlarında bir genç kızdır. Eli çabuk, titiz, iyi kalpli bir köylü kızıdır.
Recep: Zeliha’nın babasıdır. Kızını zengin biri ile evlen­dirip rahat etmeyi ister. Karısı ve kızı tarlada çalışırken o hep kahvede vakit geçirir. Temelde iyi bir insandır.
Rabia: Zeliha’nın küçük kardeşidir. Sevimli, ablasını ko­ruyan, neşeli bir çocuktur.
Cemal: Zeliha’nın âşık olduğu gençtir. Aynı zamanda komşularıdır. Göçmen oldukları için kendilerine ait ev ve malları yoktur. Fakat ailesi nazik ve çalışkandır.
Sıdıka: Zeliha’nın en büyük ablasıdır. İzmir’de kocasıy­la yaşar.
Ayşe: Sıdıka’nın küçüğüdür. Kocası ve onun kalabalık ailesiyle birlikte Urla yakınında yaşar. Sürekli onlarla kavga eder.
Bekir: Zeliha ile evlenmek isteyen, malı mülkü olan, se­vimsiz bir adamdır. Maddeci, sevgiyi maddi olarak algılayan bir köylüdür.

Tütün Zamanı Özeti:

İzmir’in Urla yakınlarında bir tarlada temmuz sıcağı her yanı sarmıştır. Zeliha, bağlı keçinin kaçmış olduğunu görür ve annesine söyler. Annesi bağırmaya başlar. Kocası kahveden gelip de sağlam bir ip almadığı için keçi kaçmıştır. Keçi, çar­daktan öbür tarafa gitmiş ve yan komşunun bahçesine gir­miştir. Bahçeye bakan Kadıovacıklı Ali Onbaşı ve ailesi keçi­yi yakalar. Fakat Zeliha’ya hiç kızmazlar. Ali Onbaşı’nın oğlu Cemal, Zellha’dan çok etkilenir. Zellha da bu görüşmeden sonra Cemal’i hiç aklından çıkaramaz. Bu arada Zeliha’nın yaşı evlenme çağına gelmiştir. Babası Recep, kızını Bekir’le evlendirmek istemektedir. Bekir; evi, tarlası, hayvanları olan zengin biridir. Kızı almak için Recep’e her türlü yardımı yap­maktadır. Anne ve babasının niyetini anlayan Zeliha, Bekir gibi biriyle evlenmeyi asla istemez.
Günler geçmekte, Zeliha ve ailesi tütünleri toplamakta, sürekli tarlada çalışmaktadır. Zeliha ve Cemal birbirlerinden çok etkilenmişlerdir. Bir gün, Zeliha çeşmeden su doldurur­ken Cemal’le karşılaşır. Cemal, ona onu sevdiğini söylemek ister. Fakat çok kızarır, utanır, sadece mâni söyleyebilir. Zeli­ha da ne yapacağını bilemediğinden ikisi de birbirlerine duy­gularını açamaz. Onları Zeliha’ya tutkun olan Yaşar görür. Yaşar, dışardan onların birbirlerine karşı bir şeyler hissettiğini anlar. Gözlemecinin oğlu olan Yaşar, Zeliha ona yüz verme­diği için karar verir. Zeliha’yı hiç sevmediği Bekir’le birleştir­mek ve Cemal’den ayırmak için her yolu deneyecektir.
Birkaç gün geçer. Temmuz sıcağı tütünlerin erken olgun­laşmasına neden olmuştur. Recep’in ailesi sürekli çalıştıkları hâlde tütünlere yetişememektedir. Recep, bir yardımcıya ihti­yaçları olduğunu düşünür. Bu arada, Ali Onbaşı ile sohbet ederken onunla anlaşırlar. Önce Ali Onbaşı’nın çocukları on­lara yardıma gelecektir. Daha sonra onun çocukları Ali On-başı’ya yardıma gidecektir. Cemal’in kardeşleri Zelihaların tarlasına yardıma gelmeye başlarlar. İki aile arasında özellik­le Zeliha ve Cemal’in kız kardeşleri arasında büyük bir dost­luk oluşur.
Bir akşam, Ali Onbaşı çardağına komşularını davet eder. Zeliha, annesi ve Rabia da giderler. Çardakta koyu bir soh­betin ardından şarkılar söylenmeye başlar. Herkes oynamak­tadır. Bu kalabalığı fırsat bilen Cemal ve Zeliha oradan uzak­laşır ve ıssız bir yerde birbirlerini sevdiklerini söylerler. Fakat kısa süre sonra yoklukları fark edilir ve dönmek zorunda ka­lırlar. Zeliha’nın annesi şüphelenmiştir. Babası, annesinin de etkisiyle, tütün kalkınca Zeliha ile Bekir’i evlendirmeye karar verir.
Bütün bunlar olup biterken Zeliha ile Cemal arasındaki aşk büyümektedir. Mektuplaşmaları başlar. Eğer bir aksilik çı­karsa kaçacaklardır. Bu arada Yaşar, her yerde Cemal’in Ze­liha’yı kaçıracağı dedikodusunu yayar. Bekir, bunu duyunca çok öfkelenir. Zeliha’nın babası ile anlaşarak kızı boş bir an­da kaçırmaya karar verir.
Tütünlerin kalkma zamanı gelmiştir. Dedikodu her yeri sarmıştır. Zeliha ve Cemal, Bekir’in kaçırma planını duyarlar ve çok dikkatli davranırlar. Bekir’in kaçırma işlemi başarısız­lıkla sonuçlanır. Bunun üzerine Zeliha ve Cemal kaçar. Hiç paraları yoktur. Boş bir eve sığınırlar. Burada öldürdükleri kuşların eti ile beslenirler. Recep, Bekir karakola şikâyette bu­lunurlar. Cemal yakalanırsa Zeliha’nın yaşı 18’in altında ol­duğu için Cemal tutuklanacaktır. Bir ay geçtikten sonra Zeli­ha ve Cemal tütünde çalışmaya karar verip bulundukları yer­den çıkarlar. Bir süre sonra yakalanırlar. Cemal tutuklanır. Mahkemeyi dinleyen halk, Cemal ile Zeliha’nın aşkına hay­ran olur ve her şeyin iç yüzü meydana çıkar. Halk, Recep’e şikâyetini geri alması için baskı yapar. Recep, kızının mutlu­luğu için şikâyeti geri alır ve Cemal ile Zeliha evlenirler. İzmir’e yerleşmek üzere yola çıkarlar.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Satirik Şiir