REFİK HALİT KARAY

20 Mayıs 2008 tarihinde tarafından eklendi.

1888- 1965 yılları arasında yaşamış olan edebiyatçı – yazar, Karakayış ailesindendir. Refik Halit, Galatasaray Sultanisi ve Mekteb-i Hukuk’ta okumuştur. Fecr-i Ati Edebiyatı topluluğunun kurucularından olan Ka­ray, uzun yıllar gazetecilik yapmıştır. Kirpi takma adıyla eleş­tiriler ve siyasi yazılar yazmıştır. Bu yüzden I. Dünya Savaşı­na kadar Anadolu’ya sürgün edilmiştir. Refik Halit Karay, Robert Koleji’nde öğ­retmenlik, Sabah gazetesinde yazarlık, Posta-Telgraf müdür­lüğü yapmış, Aydede isimli mizah dergisini çıkarmıştır. Millî Mücadele aleyhindeki yazı ve davranışları yüzünden “yüz el­lilikler” listesine alınmış, yurdu terk etmek zorunda kalmıştır. Özellikle hiciv, mizah, deneme, fıkra ve hatıra (anı) türünde eserler yazmıştır.

Refik Halit Karay’ın Eserleri, Memleket Hikayeleri, Gurbet Hikayeleri, Deli, Ay Peşinde, Bir İçim Su, Kadınlar Tekkesi, Üç Ne­sil Üç Hayat, Yezidin Kızı, Sürgün, İstanbul’un İç Yüzü’dür.

Etiketler:

Yorumlar

Yorum Yaz

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Şiirde Ölçü (Vezin)