Kayıp Aranıyor

2 Haziran 2008 tarihinde tarafından eklendi.

Kayıp Aranıyor Kahramanları (Kişileri)

Cemal: Nevin ile aynı köyde yaşa­yan, sıradan bir balıkçıdır. Çoğunlukla argo kelimeler kullanan, pervasız, tam bir halk insanıdır. Nevin’le bir ara aşk mace­rası yaşar.
Nevin: Romanın ana kahramanıdır. Konsolos Vildan Bey’in kızıdır. Batı memleketlerinde öğrenim görmüş, çevresine göre oldukça serbest, biraz erkek mizaçlı bir kadındır. Boşanmıştır ve kimlik arayışına girmiştir.

Konsolos Vildan Bey: Güzel ve heyecanlı bir gençlik dönemi yaşamış, emeklilik zamanında da o günlerini anımsayarak yaşayan, geniş düşünceli, Batılı bir burjuva adamıdır.
Özdemir: Nevin’in kocasıdır. Gazetecilikle geçimini sağlamaktadır. Romanda daha çok eşiyle ilişkisi üzerinde durulmuştur. Eşini ihtiyaç duyduğu bir nesne gibi gören, hissiz ve arzularına düşkün bir adamdır.
Biletçi Çocuk: Halktan bir başka kesimi simgeler. Yeni yetişmekte olan, şehir içinde köy kültüründen uzaklaşamamış bir kişidir.
Kamarot İrfan: Zengin, züppe bir kişidir. Nevin’den karşılık görmediği için ona iftira etmeye kalkar.

Kayıp Aranıyor Özeti:

Cemal ve Nevin, vapurun dış kısmında birlikte oturmak­tadırlar. Cemal’le konuşmalarından aralarında bir yakınlık oldu­ğu anlaşılmaktadır. Cemal, bir halk çocuğudur. Nevin ise birkaç dil bilen Avrupa’da eğitim görmüş bir kadın­dır. Aralarındaki bu büyük uçurumu umursamadan sohbet ederler. Sohbetlerinde Cemal’İn cahilliği gülünç bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Nevin’le Cemal’İn evlenme gibi bir plan­ları vardır. Fakat her ikisi de ailelerinin buna karşı çıka­cağından emindir.
Nevin, bulunduğu İstanbul köyünde halk tarafından se­vilen biridir. Erkek gibi meyhanelere takılmasına, Cemal ve diğer erkeklerle samimi konuşmalarına halk olumsuz bakma­maktadır. Yaptığı her kabahat onun aldığı ecnebi eğitimine yüklenmektedir. Nevin, kocasından ayrılalı bir yaz geçmiştir. Kocası ile Ankara’daki evliliklerine son vermiş; fakat henüz boşanma gerçekleşmemiştir.
Nevin, bu köyde babasının köşkünde mutludur. Babası ile aralarında çok sıcak bir ilişki vardır. Konsolos Vildan Bey, yıllarca her gittiği ülkeye kızını götürmüş, onunla her şeyini paylaşmıştır. Nevin, annesi ile .aynı samimiyeti hiç kurama­mıştır. Şu anda ailesinin yanında olmaktan memnundur. Çünkü o, gazeteci ve entelektüel kimliği ile yaşayan kocası Özdemir ile mutlu olamamıştır. Bu köyde halkın samimiyeti ve sıcaklığı arasında daha huzurludur.
Nevin Ankara’da evli olduğu günlerdeki hayatını düşü­nür. Başlangıçta her şey normaldir. Kendisi ve kocası Özde­mir gazetecidir. Bir gün işe giderken bir otobüs biletçisi ona ‘Şeker ablacığım!’ hitabında bulunmuş, ardından otobüse bindiği her seferde genç çocuk onunla yakınlaşmaya çalış­mıştır. Elini öpmüştür. Eşine bu durumu anlatmayan Nevin, çocuğun samimiyetinden hoşlanır.
Nevin, bir sabah kalktığında kocası Özdemir’in rahatsız olduğunu görür. Özdemir işe gidemeyeceğini söyler. Ne­vin’den gazetedeki işlerini halletmesini rica eder. Nevin bütün gün kocasının işleri ile uğraşır. Öğle vakti gelince kocasını merak eder ve hiç alışkanlığı olmadığı hâlde evine gider. Fakat karşısındaki manzara korkunçtur. Özdemir hasta filan de­ğildir. Masadaki yemek ve içkilerden ziyafet çektiğini anlar. Yatak odasında ise Amerikalı bayan bir iş arkadaşı ile onu uy­gunsuz vaziyette görür. Eşyalarını toplar ve evi terk eder. Ne­vin, bir otel odasına gider ve gördüklerini hatırladıkça mide­si bulanır. Bir süre geçtikten sonra ikisinin ayrılma durumun­da olduğunu bilen arkadaşları veda yemeği düzenlerler. Ne­vin, orada Özdemir’in arkadaşları tarafından çirkin ithamlara maruz kalır. Çünkü Nevin’i biletçi ile gören biri Nevin’in bilet-çiye yüz verdiğini ve bu yüzden ayrıldıklarını sanmıştır. Ne­vin, biletçinin masumiyetini ve aralarında hiçbir şey geçme­diğini anlatır ve herkes bu çirkin dedikodudan dolayı utanır. Nevin, kocasının aldatmasından hiç bahsetmez. Kısa bir süre sonra da Ankara’dan İstanbul’a döner.
Nevin, kocasından ayrıldıktan sonra İstanbul’da tiyatro kurmak gibi birkaç girişimde bulunmuş; fakat başarılı ola­mamıştır. CemaPle ilişkileri ise gittikçe ciddileşmektedir. Bir gün annesi bu ilişkiyi öğrenir ve kızına asla müsaade etmeye­ceğini söyler. Bu süre zarfında Cemal de Nevin gibi bir kızın onun yaşadığı koşullarda yaşayamayacağını anlar ve dost olarak ayrılırlar.
Nevin, boşanma davası için Ankara’ya gider. Kocası ile geçirdiği son bir günden sonra kararından vazgeçmez ve bo­şanır. Anadolu’ya giden bir tren bileti alır ve babasına mek­tup yazar. Nevin artık hayatına Ayşe İsmiyle devam edecek ve yeni bir şehirde yeni bir hayata başlayacaktır. Amacı sa­adeti bulmaktır. Mektupta ne zaman döneceğini ve adresi… bildirmez. Konsolos Vildan Bey, mektup eline geçince peri­şan olur ve yıllarca her gazeteye ‘Kayıp Aranıyor’ ilanı verir. Aradan dört yıl geçmiştir ve kayıptan bir haber yoktur.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Epik Şiir