Bu Ülke

3 Haziran 2008 tarihinde tarafından eklendi.

Eser Hakkında:

Bu eser, Cemil Meriç‘in düşüncelerinden, izlenimlerinden, duygularından, anılanndan oluşan, kendini anlamak ve anlat­mak için kaleme aldığı, yayımlanmış ya da yayımlanmamış yazılarının kronolojik bir sıra içinde derlenmesinden oluşmuş­tur. Bu Ülke adlı eser, Ülkemizin trajedisini anlatan önemli bir denemedir.

Bu Ülke’den Seçmeler

Siham-ı Kaza

Hakikati bulan, başkaları farklı düşünüyor diye, onu haykırmaktan çekiniyorsa hem budala hem de alçaktır. Bir adamın ‘Benden başka herkes aldanıyor.’ demesi güç şüphe­siz; ama sahiden herkes aklanıyorsa ne yapsın?

Sağ ile Sol

Mefhumların kâh gülünç kâh korkunç maskelerle raksa çıküğı bir karnaval balosu, fikir hayatımız.
Tanımıyoruz onları, nereden geliyorlar bilen yok. Fira­vunlara benziyorlar, kalabalığa çehrelerini göstermeyen fira­vunlara. Ve aydınlarımız, o meçhul heyulalar için ehramlara taş taşıyan birer köle.

Gerici Kim?

Canavarlarla dolu bir ormandayız. Yolumuzu hayaletler kesiyor. Tanımadığımız bir dünya bu. İthal malı mefhumların kaypak ve karanlık dünyası. Gerçek, kelimelerin arkasında kayboluyor.
Ne güzel tarif: “Gerici, bir toplumun gelişmesini sağlaya­cak hiçbir yeniliği istemeyen, her yönüyle eskiyi özleyen ve eski düzeni getirmeye çalışan (kimse)” (Meydan-Larousse) tarifin tek kusuru bu ucubenin hangi çağda, hangi ülkede ya­şadığını söylememesi.
Murdar bir hâlden muhteşem bir maziye kanatlanmak gericilikse, her namuslu insan gericidir.
IV. Murat’a, “Süleyman devrine dön!” diye haykıran Ko-çi Bey’den Reşit Paşa’ya kadar Osmanlı Devleti’nin bütün is-tilahatçıları gerici. Dante, yaşadığı çağdan iğrenir. Balzac ese­rini iki ezeli hakikatin ışığında yazar: Kilise ve krallık. Dostovehimlerin en şairanesi. Her kavganın ezeli mazereti: Son kavga olmak.
Bu tahrip İhtirası, bir asrın imtiyazı, daha doğrusu yüz karası değil, Kabil’den beri uzayıp giden bir lanet zinciri. Kıyıcılık kanında var Avrupalının. Yunan destanları birer ci­nayet salnamesi; Yunan, İskandinav veya Germen destanları. Machİavelli’ye göre “Mecbur kalınınca kuvvet haktır.” Mec­bur kalınınca, yani istenince. Şair: “Din şehit ister, asuman kurban.” diyor; evet, Avrupalının dini.

Etiketler:

Yorumlar

Yorum Yaz

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Uyak (Kafiye)