Yahya Kemal Beyatlı

8 Haziran 2008 tarihinde tarafından eklendi.

1884-1958 yılları arasında yaşamıştır. İlk öğrenimini Üsküp’te tamamladı, Orta öğrenimini ise 1902′de geldiği Vefa Lisesi’nde gördü. Bir süre sonra da 1903 yılında Paris’e giden Yahya Kemal Beyatlı, Fransızca öğrendikten sonra Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne girdi. Dokuz yıl kaldığı Paris’ten 1912′de İstanbul’a döndü. 1915-1923 yılları arasında İstanbul Üniversitesi’nde çeşitli dersler okuttu. 1923 yılında ise Urfa milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdi. Ardından 1926 yılında Varşova, 1929 yılında da Madrid Orta Elçiliklerine atandı. Yurda döndükten sonra ise önce 1935-1942 yıllarında Tekirdağ, 1943-1946 yılları arasında ise İstanbul milletvekilliği yaptı. 1948 yılında yeniden büyük elçi olarak Pakistan’a gitti, bir yıl sonra emekliye ayrılarak yurda döndü. Memleketi Üsküp’ün ve Paris’in etkisi Yahya Kemal’in şiirlerinde görülmektedir. Yahya Kemal Beyatlı, olgunluk devrinde şiirlerinde Osmanlı medeniyet ve kültürünü, tarih, vatan kavramlarını, İstanbul sevgisini işlemiştir. Boğaziçi, Türk musikisi, İstanbul’un tabii ve tarihi güzellikleri eserlerinde önemli bir yer tutar. Yahya Kemal, “Ok” şiiri hariç, tüm şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır. Aruz vezninin şiirin lirizmini artırdığını düşünmektedir. Şiirleri, yazıları sağlığında kitaplaşmamış, Ölümünden sonra kitaplaşmıştır. Başlıca eserleri, Kendi Gök Kubbemiz, Eğil Dağlar, Eski Şiirin Rüzgarıyla, Aziz İstanbul, Siyasi Hikâyeler, Edebiyata Dair.Yahya Kemal Beyatlının (şiirleri) Eserleri:

1 .Kendi Gök Kubbemiz (1961)
2. Eski Şiirin Rüzgarıyla (1962)
3. Rubailer ve Hayyam Rubailerini Türkçe Söyleyiş (1963)
4. Aziz İstanbul (1964)
5. Eğil Dağlar (1966)
6. Siyasi Hikâyeler (1968)
7. Siyasi ve Edebi Portreler (1968)
8. Edebiyata Dair (1971)
9. Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebi Hatıralarım (1973)
10. Tarih Musahabeleri (1975)
11. Bitmemiş Şiirler (1976)
12. Mektuplar – Makaleler (1977)

Etiketler:

Yorumlar

Yorum Yaz

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Dramatik Şiir