Safahat

2 Mayıs 2008 tarihinde tarafından eklendi.

Şiirlerini, yedi kitaptan oluşan, “Safahat” (safhalar, evre­ler) ismini verdiği, tek bir kitapta toplamıştır. Bu kitabın içinde:
1- “Safahat; İlk şiir kitabıdır. İçinde 42 manzume ve on mısralık ayrı bir şiir bulunmaktadır. “Küfe”, “Mahalle Kahvesi”, “Mey­hane” gibi isim yapmış şiirleri de bulunmaktadır. Bu şiirlerde sosyal, tarihi ve dinî olaylar safha safha anlatılmıştır.

 

2- Süleymanîye Kürsüsünde: Dokuz bölümden oluşan bu kitapta, konu olarak hep İslam dünyası anlatılmaktadır. Bütün İslam alemini dolaştıktan sonra Rusya, Türkistan, Hindistan ve Japonya’yı dolaşıp İstanbul’a gelen vaizin, hürriyetin ilanıyla (1908-İkinci Meşrutiyet) bu şehirde ortaya çıkan genel manzara­nın tasviri yer almaktadır. Bu tasvir çerçevesinde halkın, aydınla­rın, edebiyatçıların, alimlerin içinde bulunduğu kötü durum bü­tün ayrıntılarıyla anlatılır ve kurtuluş yollan gösterilir.

 

3- Hakkın Sesleri: Akif’in, feryadını ve uyanlarını dikkate almayan topluma karşı, sekiz ayet ve bir hadisten alıntılar yapa­rak yazdığı bu kitapta; hak yolundan uzaklaşan insanların başına gelenleri hak ettikleri teması işlenmektedir.

 

4- Fatih Kürsüsünde: Vaaz şeklinde oluşan bu tek şiirde; toplumun bilgisizliği, doğu ve batı karşıtlığı anlatılmış; bilgisizlik, tembellik, körü körüne geçmişe bağlılık ve boş inanışlar eleştiril­miş; sadece sorunlar sıralanmayıp, çözüm yolları da gösterilmiş­tir.

 

5- Hatıralar: Mehmet Akif Ersoy‘un Mısır ve Berlin hatıraları ile Medine’yi anlatan şiirler bulunmaktadır.

 

6- Asım: “Sanatın yüzde biri ilham, yüzde doksan dokuzu terdir” diyen Mehmet Akif, en çok bu kitabı üzerinde çalışmıştır. Baştan sona konuşma şeklinde olan bu eserde Hocazade, Köse İmam ve Asım isimli üç kahraman vardır. Kitapta, ideal gençliğin Özellikleri ile o zamanlar memleketimizin içinde bulunduğu meseleler ele alın­mıştır.

Etiketler:

Yorumlar

Yorum Yaz

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Hece Ölçüsü