Tekke Edebiyatı Şairleri

8 Mayıs 2008 tarihinde tarafından eklendi.

XIII. yüzyılın belli başlı mutasavvıfları arasında; “Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî, Hacı Bektaş-ı Velî, Sul­tan Veled, Ahmed Fakih, Şeyyâd Hamza, Yunus Emre’yi sa­yabiliriz.

 

XIV.yüzyıl: “Abdal Musa, Kaygusuz Abdal, Said Emre, Gülşehri, Âşık Paşa, Kadı Darir, Elvan Çelebi, Rabguzî”,

 

XV. yüzyıl; “Hacı Bayram Veli, Akşemseddin, Yazıcı-zâde Mehmed, Süleyman Çelebi, Eşrefoğlu Rûmî, Kemal Ümmî, Emir Sultan, Rûşenî, İbrahim Tennûrî”,

 

XVI. yüzyıl: “İbrahim Gülşenî, Ahmed Sârban, Bursalı Muhyiddin Üf-tşde, Aziz Mahmûd Hüdâyî, Şah İsmail Safevî (Hatâî), Vâhib Ümmî, Pir Sultan, Kul Himmet, Muhyiddin Abdal”

 

XVII. yüz­yıl: “Adem Dede, Elmalılı Sinan Ümmî, Niyazi-i Mısrî, Şeyhü­lislam Yahya, Oğlanlar Şeyhi İbrahim Efendi, Kul Nesîmî, A-şık Virânî, Nakşi Akkirmanî, Gaybi Sunullah”,

 

XVIII. yüzyıl: “Bursalı İsmail Hakkı, Erzurumlu İbrahim Hakkı, Mahdum Kulu, Neccarzade Şeyh Rıza, Cemâli, Üsküdarlı Haşim, Kul Şükrü, Nasuhî, Senâyî, Mehdî, Mahvî”,

 

XIX. yüzyıl: “Sey­rânı, Turâbî, Keçecizade İzzet Molla, Şeyhülislam Arif Hikmet, Adile Sultan, Salih Baba, Bitlisli Müştak Baba”,

 

XX. yüzyıl: “Edib Harabî, Mihrâbî, Mehmed Nuri, Yozgatlı Hüznî, Âşık Molla Rahim, Derûnî, Sıtkı, Zeynel Uslu Baba”

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Hece Ölçüsü