Tekke Edebiyatı Genel Bilgiler

8 Mayıs 2008 tarihinde tarafından eklendi.

Türk Edebiyatının içinde Tekke (Tasavvuf) Edebiyatının önemli bir yeri vardır. Günümüzde kabul gören anlayışa göre şekil ve dil bakımından Halk Edebiyatı biçimine yakın olan Tekke Edebiyatı ürünleri, Türk Halk Edebiyatı içinde ele alınır. Türkler inançları bakımından birlik gösterdiğinden tasavvuf ve din, toplumdaki birçok insan için genel kabuller arasında olan ve herkesin ilgi gösterdiği bir konu olmuştur. Mehmet Fuat Köprülü’nün: “İslamiyetten sonraki Türk Edebiyatında bulunan milli zevki anlayabilmek için en çok tetkike layık bir devir, halk lisanını ve halk veznini kullanmak suretiy­le geniş bir kitleye hitap etmiş ve eserleri asırlarca yaşamış büyük mutasavvıflar devridir.” şeklinde nitelediği bu dönem Tasavvufi Türk Edebiyatı sahasıdır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Satirik Şiir