Tasavvuf Edebiyatı Türleri

8 Mayıs 2008 tarihinde tarafından eklendi.

Tasavvuf Edebiyatına Ait Türler:

 

a) Allah Hakkında Yazılan Türler: (Tevhid, İlahî, Esma-yı hüsna, Münacaat)
b) Peygamber Hakkında Yazılan Türler; (Naat, Gevhername, Dolapname, Esmâ-i Nebî, Siretü’n-Nebî, Mucizât-ı Nebî, Hicretname, Miracname, Mevlid, Hilye, Kırk Hadis)
c) Din ve Tasavvuf Yolunun Büyükleri Hakkında Yazılan Türler: (Medhiye, Mersiye, Maktel-i Hüseyin, Menâkıbname,. Velâyetname)
d) Dinî İnançlar ve Tasavvufi Düşüncelerle İlgili Yazılan Türler: (Vücudname, Nasihatname, îbretname, Faziletname, Fütûvvetname, Gazavatname, Mansurname, Minbername, İstİhracname, Tâcname, Nevrûziye, Tahassürname, Fetvana-me, Tarikatname, Nutuk, Hikmet, Devriye, Sathiye, Kıyamet-name, Mahşername, Şefaatname…

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Uyak (Kafiye)