PERTEV NAİLİ BORATAV

26 Mart 2008 tarihinde tarafından eklendi.

PERTEV NAİLİ BORATAV (1907-1998)

Türk halkbilimcisi, halk edebiyatı ve folklor araştır­macısı. Darıdere’de 1907’de doğdu. 1927’de İstanbul Erkek Lisesini, 1930rda İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. 1931-1932’de Fuad Köprülü’nün asistanlığını yaptı.
1941’de Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği teziyle doçent oldu, 1948’de profesörlüğe yükseldi. 1948’de başka­nı olduğu Halk Edebiyatı Kürsüsü CHP iktidarınca komünizmi yaydığı gerekçesiyle kapatıldıktan sonra yurt­dışına gitti. ABD, Almanya ve Fransa’da çalıştı. 194O’lı yıl­larda Behice Boran’ın Yurt ve Dünya dergisini yönetti. Stanford Üniversitesi Türkiye Bölümünü kurdu. Paris’te ölümüne kadar CNRS (Centre National de la Recherche Sdentifique)’de çalıştı. 1998’de öldü.
Türk halk edebiyatı araştırmaları öncüsü Pertev Naili Boratav 2000 masal, 40 halk hikâyesi, çocuk oyunları, tür­küler, tiyatrolar, şarkılar, fıkralar, şiirlerden meydana gelen zengin bir arşiv kurdu. CNRS, Sedat Simavi, TC Kültür Ba­kanlığı Ödülleri almıştır.

Eserleri:

Köroğlu Destanı (1931, 2003), Folklor ve Edebiyat I, (1939, 1991); Bey Böyrek Hikâyesine Ait Metinler (1939); Halk Edebiyatı Dersleri, (1943, 2000); İzahlı Halk Şiiri Antolojisi, (1946, 2000); Folklor ve Edebiyat II, (1954, 1991); Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği (1946, 2002); Typen Türkischer Volsmarchen, (1953); Zaman Zaman İçinde, (1958, 1992); U Tekerleme (1963, 2000); Az Gittik Uz Gittik (1969, 1992), 100 Soruda Türk Folk­loru, (1973, 2003), Nasreddin Hoca (1996).
Kaynaklar
Pertev Naili Boratav, 100 Soruda Türk Folkloru, K Kitaplığı, İstanbul 2003.

Etiketler:

Yorumlar

Yorum Yaz

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Serbest Ölçü