Gora

4 Haziran 2008 tarihinde tarafından eklendi.

Eser Hakkında: 

Roman, birçok yazara göre Tagor’un en büyük eseridir. Onun hayat felsefesini yansıtması bakımından da çok büyük önem taşır. Gora, Tagor’un Hindistan’ın kurtuluşu hakkındaki fikir ve inançlarını yansıtmaktadır. Hindu dininde yapılması gereken yeniliklerı içinde toplayan Brahmo Samaş mezhebi romanda önemli bir yer tutar. Akıcı bir dille Hint gerçeği eserde ele alınmıştır.

Gora Özeti

Yağmurlu bir günde Binoy, birinci kattaki apartmanından dışarıyı seyretmektedir. Tam o esnada bir kaza olur. Bir faytonla bir kira arabası çarpışmıştır. Binoy, yardım etmek için hemen yanlarına koşar. Kaza yerinde yaşlıca bir adamla 17 yaşlarında bir genç kız vardır. Onları hemen evine alır ve doktor getirir. Doktor, adamı tedavi ettikten sonra ücreti Binoy öder. Yaşlı adam, ücreti ödeyeceğini söyelerek teşekkür edip oradan ayrılır. Binoy, genç kızdan çok hoşlanmıştır. Bir süre sonra, Satiş adında 7 yaşlarında bir erkek çocuğu, doktora ödediği ücretini getirip verir. Binoy, çocuktan ailesinin adını öğrenme fırsatı bulur. Yaşlı adamın ismi Pareş Babu’dur.
Binoy, arkadaşı Gora’nın evindedir. Gora, Hint Vatanse­verler Birliği’nin başkanlığı yapmaktadır. İkisinin arasında ufak tefek görüş farklılıkları olmakla birlikte birbirlerini çok sevmekte ve iyi anlaşmaktadırlar. Go­ra, arkadaşının Hindu inançlarına yeteri kadar bağlı olmadığını düşünmektedir. Anandamoyi, Gora ile Binoy’un aralarının açılmasına çok üzülmektedir. O, Hindu İnançlarının pek çoğu­na inanmamakta ve bu gibi sebeplerle iki çok iyi arkadaşın tartışmalarına anlam verememektedir.
Binoy, vicdanı rahatsız bir şekilde evine döner. Gora ile tartışınca annesi gibi sevdiği Anandamoyi’nin üzüldüğünü düşünür. Çocukken ailesini kaybetmiş olan Binoy, Ananda-moyi’i annesi gibi sevmektedir. Akşam olunca Gora’nın evi­ne gider. İkisinin arasında Hindistan’ın kurtuluşu adına bir konuşma geçer.
Gora’nın babası Krişnadayal, kendisini tamamen Hindu dinine vermiş, sofu bir adamdır. Oğlunun Hindu dinine bu kadar girmesini istememekte ve ona bu dini anlayamacağını söylemektedir. Gora, bir türlü buna anlam vermemektedir. Anandamoyi ikisinin aralarını bulmak için çırpınıp durmak­tadır. Anandamoyi gerçeği Gora’ya anlatmak istemekte; fakat kocası kasttaki yerinin sarsılacağından ve cezalandırılaca­ğından korktuğu için ona engel olmaktadır. Gora, aslında yanlarına sığınmış bir İrlandalının oğludur. Anne ve babası ö-lünce Anandamoyi onu büyütmüştür. Fakat bu, Hindu dinin­de ve geleneğinde büyük bir suçtur.
Bu arada Binoy, perhizini bozarak Anandomoyi’nin oda­sında Hristiyan bir hizmetçinin hazırladığı yemekleri yiyerek Hindu dinine ilk başkaldırısını gerçekleştirir. Ondan sonra Pa-reş Babu’nun evine gider. İlk defa, erkeklerden kaçmayan genç kızlarla karşılaşır burada. Özellikle Lolita’dan çok etkile­nir. Orada bütün inançlarına aykırı olarak bu genç kızlarla bir erkek arkadaş gibi samimi olur, hazırladıkları yemeklerden yer. Hiçbiri kast sistemine, putlara inanmamaktadır. Hristi-yanhğa daha yakındırlar. Binoy’a bu konuyla ilgili sorular so­rarlar. Pareş Babu ve ailesinin bu huzurlu yaşamı onu derin­den sarsar. Aynı gün, babasının arkadaşı olan Pareş Babu’yıı ziyarete Gora da gelir. Fikri ayrılıklardan dolayı özellikle Go­ra ve Suşarita’nın nişanlısı arasında bir tartışma olur.
Yolda, Binoy ile Gora arasında da bir tartışma olur. Go­ra, o ailenin yanına gittiği için Binoy’u suçlar. Binoy arka­daşını çok sevmektedir. Onunla ilişkisinin bozulmasını iste­mez. Fakat Pareş Babu ailesinden, inançlarından ve kızların­dan çok etkilenmiştir. Bu yüzden, Gora’nın ağabeyi Mo-him’in kızıyla evlenmesi teklifini kabul eder. Böylelikle Go­ra’nın ailesine dahil olacak, Pareş Babu ailesinden uzaklaşa­caktır. Bu teklifi duyan Gora önce karşı çıkar, ona göre Binoy sürekli Hindu inançlarında olacak biri değildir. Sonra kabul­lenir, arkadaşı ile arası düzelir.
Bu arada, Suşarita dar kafalılığı yüzünden nişanlanmak üzere olduğu Haran’dan gittikçe soğumaktadır. Haran Babu, ise nişan gününe biran önce karar verilmesini istemektedir.
Binoy ise gitgide Pareş Babu’nun kızları ile olan samimi­yetini artırmaktadır. Onları sirke dahi götürür. Bunun duyan Gora ile aralan iyice açılır. Binoy, yavaş yavaş Mohim’in kızı ile evlenme fikrinden caymaktadır.
Bir gün, Gora ile Binoy beraber Pareş Babu’nun evine giderler. Aralarında yine bir din çatışması olur. Kızlar, Go-ra’dan ve fikirlerinden çok etkilenir. Gora gittikten sonra Ba­roda, yargıcın evinde oynanacak piyeste Binoy’un oynaması için ısrarcı olur. Lolita’nın da etkisiyle Binoy kabul eder. Bu arada Gora, Suşarita’dan çok etkilenmiştir. Hayatında ilk kez bir genç kızın varlığını hissetmiştir. Bunun için kendisine çok kızar ve kendini tamamen dine vermeye zorlar. Yaya bir ge­zintiye çıkıp, yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmeye karar verir. Böylelikle Pareş Babu’nun evine bir daha gitmeyecek­tir. Annesinden izin alır ve kısa bir yolculuğa çıkar.
Piyes için çok iyi hazırlanan Binoy, Lolita’yı kendisine hayran bırakmak için kendi bölümüne çok iyi hazırlanır ve gerçekten İngilizcesine herkes hayran olur. Suşarita’yı da bir düşüncedir almıştır. Gora’nın düşüncelerinden çok etkilen­miştir. Sürekli odasında kitap okumaktadır.
Gora şehirden ayrılınca Binoy daha rahat bir şekilde Pa­reş Babu ailesiyle daha yakın ilişki kurar ve Lolita ile ara­larında platonik bir aşk başlar.
Halkın yoksulluğunu ve adaletsizliği yakından gören Go­ra’nın başı yargıçla belaya girer ve hapse atılır. Bunun üzeri­ne haksızlığa hiç dayanamayan Lolita, tam yola çıkacakları zaman Binoy’u yanına çağırarak yargıcın evindeki piyeste rol almamaya karar verir. Ne büyük bir düşman kazandığını umursamamaktadır. Binoy’la beraber evine geri döner. Ba­bası bu olaya hiç karışmaz. Yalnız evde bir misafir vardır: Su­şarita’nın teyzesi. Koyu bir Hinduist olan bu kadın, ailesi onu terk edince buraya sığınmıştır.
Ertesi gün Bayan Baroda eve dönünce Lolita’yı çok a-zarlar. Bu arada durumlardan iyice yıpranan Binoy da Anandamoyi’nin yanında kalmaya ve arkadaşının yokluğunu his-settirmemeye çalışır. Anandamoyi Binoy’un Lolita’ya olan hislerini anlar. Lolita da Binoy’u sevmekte fakat bir Hindu genciyle evlenmesinin olanaksızlığını bilmektedir.
Suşarita eve gelen teyzesi ile gittikçe yakınlaşır ve ba­basının da iznini alarak teyzesiyle onlara yakın bir yerde olan evine taşınır. Haran’in nişan teklifini de kesin olarak redde­der. Çünkü içten içe Gora’yı sevmektedir.
Bu arada Lolita ve Binoy bütün engellere rağmen evlen­meye karar verirler. İkisi de dinini değiştirmeyecek, birbirleri­ne hoşgörülü davranacaktır. Bu, o dönem Hindistan’ında ka­bul edilemez bir durumdur. Anadamoyi onların en büyük yardımcısıdır. Onlar için elinden geleni yapmaktadır.
Gora, hapisten eve döner. Olan bitenleri duyunca Bi-noy’la kavga eder, onu dinine sadık olmamakla suçlar. Fakat Suşarita ile engel olamadığı bir samimi ilişki kurar. Zamanla ona karşı farklı hisler beslediğini anlar. Suşarita’nın teyzesinin onu bir başkasıyla evlendirmek istediğini öğrenince duygu­larından emin olur ve kendini ondan uzaklaştırarak Tanrı’ya adamaya karar verir. Suşarita da Gora’nın düşüncelerinden etkilenerek Hindu olmaya karar verir.
Bütün yakınların karşı çıkmasına ve Brahmo Samaj ile Hindu dinince kabul edilmemesine rağmen Binoy ile Lolita evlenirler. Bu süre içinde tek destekçileri Pareş Babu’dur.
Gora, tüm olup bitenlerden sonra kendini tanrıya ada­maya karar verir ve arınma töreni için Ganj nehri kıyısındaki yer hazırlanmaya başlar. Babası buna karşı çıkar. Gora, zaten kafası karışık olduğu için hiçbir anlam veremez. Gora, tam arınma işlemine geçeceği sırada törene biri gelir ve babasının ölmekte olduğunu, onu yanına çağırdığını haber verir. Ken­dini ölüm döşeğinde sanan Krişnadayal, Gora’ya gerçeği an­latır ve onun bir ingiliz soyundan geldiğini söyler. Bütün geçmisi, değerleri, inançları, ailesi sarsılır. Gora âdeta yıkılır. Ar­tık kastı da olmadığından dinini yitirmiştir. Hemen Suşari-ta’nın yanına giderek onları ayıran bir kastın ve dinin olma­dığını, evlenebileceklerini söyler. Sevincini paylaşmak için daima annesi olarak göreceği Anadamoyi’nin yanına koşar.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Şiirde Ölçü (Vezin)