Efsaneler

8 Mayıs 2008 tarihinde tarafından eklendi.

Efsane, Farsça bir sözcük olan “fesane”nin dilimizdeki karşılığıdır. Yunanca mit/mitos, ingilizce legend, Arapça ustura olarak kullanılmaktadır. Geçmişte var olduğu­na inanılan, inanca ait kutsallık içeren bir tabiat hadisesinin, bir varlığın değişimindeki akıl dışı ve olağanüstü yakıştırma­lardır. Gerçek veya hayali varlıklara, yer ve olaylara ola­ğanüstü özellikler atfederek oluşturulan, anlatılanın gerçek ol­duğuna ilişkin kesin inançla birlikte, kişinin bireysel, toplum­sal yaşamını yönlendiren, geçmişle günümüz arasında in­sanın ve oluşturduğu kültürel yapının anlaşılmasına katkı sağlayan bir türdür. Efsaneler sadece dünyanın, insanın, bitkile­rin, hayvanların yaratılışını değil, aynı zamanda âdetlerin, ku­rumların, törenlerinden ilkin nasıl ortaya çıktıklarını konu edinirler. Daha önemlisi bu âdetlerin, kurumların, ritüellerin kutsallığını, kutsal sayılan ilk zamanlara bağlayarak gelenek­seli destekler ve güçlendirirler.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Pastoral Şiir