Divan Edebiyatı Tarihçesi

5 Haziran 2008 tarihinde tarafından eklendi.

Türkler, 10.yüzyılda İslamiyet’i benimseyince dil, kültür, uygarlık değerleri ve bilim alanında Arap ve Fars ( İran ) etkisi de başlamıştır. İslamiyet Türkler, İranlılar ve Araplar arasında ortak düşünce ve zev­kin doğmasına yol açmıştır.
Bilim dili olarak Arapça, sanat – edebiyat dili ola­rak da Farsça seçildi. Bu, Türkçenin gelişimini ö-nemli öiçüde etkilemiştir. Bu süreçte adına “Osmanlıca” denen Arapça, Farsça, Türkçe karışımı yapay bir dil doğmuştur. Şairlerin, şiirlerini “Divan” adlı kitapta toplamala­rından dolayı bu edebiyata “Divan Edebiyatı” den­miştir. Bu edebiyatı , “Klasik Türk Edebiyatı” ya da “yüksek zümre edebiyatı ” gibi adlarla da anılmak­tadır.
Divan edebiyatının dayandığı temel kültür kay­nağı İslamiyettir. iran mitolojisi, İslam inançları ve İslami büimler.tasavvuf felsefesi, peygamberi erle ilgili öykü ve mucizeler, Türk tarihi ve kültürü, Divan edebiyatının kültür kaynaklarındandır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Satirik Şiir